Usługi notarialne

Świadczymy usługi notarialne. Nasza praca jest zawsze zgodna z ustawą Prawo o notariacie. Zatrudniam doświadczonych i wykształconych notariuszy z uprawnieniami, którzy objaśnią Państwu niezrozumiałe kwestie prawne i pomogą przejść przez konkretny proces. Treść dokumentów zawsze czytamy w obecności wszystkich zainteresowanych stron i tłumaczymy dokładnie, jakie może mieć to dla nich konsekwencje prawne. Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem aktów notarialnych,
 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzaniem poświadczeń własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • sporządzaniem poświadczeń pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczaniem poświadczeń,
 • spisywaniem protokołów,
 • sporządzaniem protestów weksli i czeków,
 • przechowywaniem dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie poświadczeń

Sporządzanie poświadczeń

Sporządzanie aktów notarialnych

Spisywanie protokołów

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie dokumentów

Sporządzanie dokumentów

Sporządzanie aktów

Sporządzanie aktów

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów