Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczeniaSporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Zajmujemy się sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia. Jest to jeden ze sposobów na formalne stwierdzenie nabycia prawa do spadku. Poświadczenie dziedziczenia ogranicza się do minimalnych formalności. Drugim, znacznie bardziej skomplikowanym sposobem, jest postępowanie sądowe. Sąd wydaje wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez daną osobę. Akt poświadczenia dziedziczenia można łatwo uzyskać, ale należy dopełnić pewnych formalności. Konieczne jest zebranie w kancelarii wszystkich potencjalnych spadkobierców – testamentowych i ustawowych. Należy również przedłożyć stosowne dokumenty, m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i małżeństwa spadkobierców oraz pozostawione testamenty.

Dlaczego warto uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje na prawo do spadku konkretnej osoby, a także umożliwia załatwienie wielu spraw bez zbędnych formalności. Bez aktu niemożliwe jest wypłacenie pieniędzy z konta spadkodawcy, przerejestrowanie nabytego samochodu oraz zmienienie właściciela nieruchomości w księdze wieczystej. Akt ten można uzyskać nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy.