Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentówSporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Wypis jest powtórzeniem oryginału notarialnego (oryginał pozostaje u notariusza). Przekazujemy go stronnym zawartym w akcie lub ich prawnym następcom. Przez 10 jest on przechowywany w naszej kancelarii, a następnie przekazujemy go do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Odpis różni się od wypisu tym, że stanowi on całość i dokładną treść oryginalnego aktu, a także naniesione na niego poprawki. Może się on przydać m.in. w sprawach komorniczych. Odpis także trafia do stron zawartych w akcie lub ich następców prawnych. Wyciąg stanowi natomiast tylko pewną część oryginalnych postanowień z aktu notarialnego.

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego z ksiąg wieczystych?

Odpis aktu notarialnego z ksiąg wieczystych można uzyskać w kancelarii notarialnej lub jeśli zakończyła ona swoją działalność – w Wydziale Ksiąg wieczystych odpowiedniego Sądu Rejonowego. Tam można ubiegać się o wypis, odpis lub wyciąg takiego aktu. Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.