Sporządzanie dokumentówSporządzanie dokumentów

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentów. Zgodnie z przepisami wszystkie akty i dokumenty, które są sporządzane w naszej kancelarii notarialnej, muszą być zrozumiałe dla osób, których dotyczą oraz przejrzyste. Podczas dokonywania czynności notarialnych czuwamy nad zabezpieczeniem praw i interesów zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których dana czynności może spowodować skutki prawne. Każdej ze stron udzielamy niezbędnych wyjaśnień dotyczących konkretnej czynności notarialnej.

Gdyby na dokumencie pojawiły się błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki, wówczas możemy je sprostować protokołem niedokładności. W tym przypadku nie pobieramy dodatkowej opłaty za dokonanie czynności notarialnej, a także nie odczytujemy aktu notarialnego ponownie. Zajmujemy się również sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzaniem aktów, sporządzaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów, przechowywaniem dokumentów, sporządzaniem protestów weksli i czeków itp.